p9closeup

Verksamhet

Advanced Stabilized Technologies Group (ASTG) strävar efter att uppnå en marknadsledande ställning som leverantör av robusta och kundanpassade stabiliserade antennlösningar till de mest krävande användarna. Genom att kombinera ASTG’s kunnande inom stabiliserade antennsystem och dotterbolaget AIMS kompetens inom avancerade tröghetssensorsystem så har bolaget unika möjligheter att anpassa tekniken för specifika behov och även utveckla tekniken för nya applikationer.

Förutom att dotterbolaget AIMS fungerar som underleverantör till ASTG så marknadsför företaget sina produkter på en betydligt större marknad. AIMS produkter har ett stort användningsområde och kan t ex användas i lösningar för styrning av förarlösa fordon, navigation, upphängning/dämparsystem, med mera.